Skip links
logo mockup

Aile Hukukunda Boşanma ve Nafaka

Boşanma ve nafaka, aile hukukunun en karmaşık ve hassas konuları arasındadır. Bu yazıda, boşanma süreci ve nafaka hakkı üzerine geniş kapsamlı bir inceleme yapacağız.

Boşanma Süreci

Boşanma süreci, evliliğin sonlandırılması ve bu süreçte tarafların haklarının belirlenmesi ile ilgili bir dizi hukuki işlemi içerir. Boşanma davası, bir tarafın veya her iki tarafın, evlilik birliğinin sonlandırılmasını talep etmesi ile başlar.

Nafaka Hakkı

Nafaka hakkı, boşanma sürecinde ve sonrasında önemli bir yer tutar. Boşanma sonrası geçimini sağlama konusunda güçlük çekecek tarafın, diğer taraftan belirli bir süre veya süresiz olarak maddi destek talep etme hakkıdır. Bu destek, çocuk nafakası ve/veya eş nafakası olarak belirlenebilir.

Çocuk Nafakası

Çocuk nafakası, çocukların bakımı ve eğitimi için gereken mali kaynağı sağlamak üzere ödenir. Boşanma davasında, hakim çocuğun velayetini kimin alacağını ve çocuk nafakasının ne kadar olacağını belirler.

Eş Nafakası

Eş nafakası, evliliğin sona ermesinden dolayı maddi zorluk çekecek olan tarafa ödenir. Eş nafakasının belirlenmesinde, tarafların ekonomik durumu, evlilik süresi ve tarafların yaşları gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurulur.

Leave a comment