Skip links
iş kaza

İş Kazalarında Tazminat Hakkı

İş hayatı, riskler ve tehlikelerle dolu olabilir. Çalışanların güvenliği ve sağlığı, işverenin sorumlulukları arasındadır. Ancak bazen iş kazaları kaçınılmaz olabilir. Bu durumda çalışanların tazminat hakkı devreye girer. İş kazaları sonucunda uğranılan zararın tazmini, çalışanın en temel haklarından biridir. Bu yazımızda, iş kazalarında tazminat hakkı hakkında bilgi vereceğiz.

İş Kazası Nedir?

Türk iş hukuku, iş kazasını, işyerinde ya da işveren tarafından verilen bir görev sırasında meydana gelen ve işçinin bedenen ya da ruhen zarar görmesi şeklinde tanımlar. İş kazaları, genellikle işyerindeki fiziksel koşullar, işin niteliği veya işçinin dikkatsizliği sonucu oluşabilir.

İş Kazalarında Tazminat Hakkı

Bir iş kazası sonucunda, işçi, işverenine karşı hem maddi hem de manevi tazminat talep edebilir. Maddi tazminat, işçinin kazadan dolayı uğradığı maddi zararı karşılamaya yönelikken; manevi tazminat, işçinin uğradığı manevi zararı karşılamaya yöneliktir.

İş Kazalarında Tazminatın Belirlenmesi

İş kazalarında tazminatın belirlenmesi, kazanın şiddetine, işçinin kazadan dolayı uğradığı zararın büyüklüğüne ve işçinin kusur durumuna göre değişir. Tazminat miktarının belirlenmesinde, kazanın işçiye ne derece bir zarar verdiği, işçinin ne kadar süreyle iş göremez hale geldiği gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

İş Kazalarında Tazminat Hakkının Kullanılması

Bir iş kazası sonucunda tazminat hakkını kullanmak için, işçinin öncelikle durumu yetkili mercilere bildirmesi gerekir. İş kazası, meydana geldiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmelidir.

İş Kazalarında Tazminat Davaları

Bir iş kazası tazminat davası açmak için, işçinin bir avukata başvurması ve durumu detaylı bir şekilde anlatması önerilir. Avukat, tazminat talebini değerlendirecek ve işçiyi mahkemede temsil edecektir.

Leave a comment